Blog

Środowisko wielochmurowe – hybryda czy połączenie kilku chmur?

04.05.2023
Kamil Porembiński Kamil Porembiński
Udostępnij

Firmy wykorzystują chmurę ze względu na jej liczne zalety w usprawnianiu działań i wszelkich procesów wewnątrz przedsiębiorstwa. W porównaniu do innych rozwiązań dostępnych na rynku chmura obliczeniowa niejednokrotnie staje się najlepszym rozwiązaniem. Nie tylko przyspiesza proces transformacji cyfrowej, ale i przynosi liczne korzyści w postaci zwiększonego poziomu zabezpieczeń, mniejszych kosztów czy szybszej realizacji działań.

Środowisko w chmurze może przybierać wiele postaci. Do dyspozycji mamy trzy typy:

  • chmura prywatna
  • chmura publiczna
  • chmura hybrydowa

Oprócz tego wyróżniamy rodzaje chmury obliczeniowej między innymi takie jak: IaaS – Infrastructure as a ServicePaaS – Platform as a Service oraz SaaS – Software as a Service. Różne chmury zapewniają zróżnicowane korzyści oraz inny wachlarz możliwych działań dla przedsiębiorstwa. Wiele przedsiębiorstw nie potrafi wybrać tylko jednego rodzaju chmury z powodu różnych potrzeb wynikających ze zmian rynkowych. W takim przypadku idealnym rozwiązaniem jest tzw. model środowiska wielochmurowego.

Czym jest środowisko wielochmurowe?

Środowisko wielochmurowe to rozwiązanie, które łączy wiele chmur. Firmy przez coraz większe i bardziej indywidualne potrzeby starają dobierać się rozwiązania, które będą kompleksowymi usługami dla każdego z działów. Przy migracji całego środowiska wybranie jednego typu oraz rodzaju, a nawet dostawcy chmury jest często niemożliwe ze względu na różnego rodzaje aplikację oraz oprogramowania. Przeniesienie wszystkich systemów do chmury obliczeniowej musi być procesem, który przebiega według określonych zasad. Przy różnych środowiskach migracja nie zawsze przebiega sprawnie i szybko. W niektórych przypadkach jest ona mocniej rozbudowana ze względu na bardziej skomplikowany charakter zewnętrznych aplikacji.

Właśnie dlatego zbudowanie całego systemu, na którym będzie opierać się firma, jest najlepszym rozwiązaniem pod względem organizacji. Użytkowana jest tylko jedna platforma, w której firmowe czynności wykonywane są bez opóźnień, a dostęp do chmury jest nieograniczony w czasie oraz miejscu. W wyniku tego, dostawcy chmury oferują wiele kombinacji usług, dzięki czemu wdrożenie oraz zarządzanie gotowymi aplikacjami, systemami administracji czy też systemami rozliczeniowymi jest nieskomplikowany.

Korzyści

Przedsiębiorstwa wykorzystują chmurę obliczeniową przede wszystkim w celu uzyskania licznych korzyści, jakie oferuje. Przy zastosowaniu środowiska wielochmurowego plusów może być równie dużo, a nawet znacznie więcej. Złożoność środowiska, w tym liczba zastosowanych typów, rodzajów chmury oraz jej usługodawców daje firmie większą niezależność. Rozdzielenie usług pomiędzy dostawców wpływa na większe poczucie pewności przedsiębiorców korzystających z cloud computing.

Przechowywanie danych u kilku dostawców usług zwiększa również ich poziom zabezpieczeń. W przypadku niepożądanych awarii przywrócenie danych odbywa się w szybszy oraz efektywniejszy sposób. Brak przestojów to ważny czynnik w działaniu każdego przedsiębiorstwa.

Kolejnym, ważnym argumentem jest zwiększenie możliwości firmy. Wykorzystanie kilku rozwiązań chmurowych umożliwia szybsze i sprawniejsze działanie w obrębie firmy. Brak potrzeby kupowania dodatkowych oprogramowań oraz odpowiednia optymalizacja usług przyczynia się do zmniejszenia się wydatków na działy IT.

Działanie w środowisku wielochmurowym ma jeszcze jedną, ważną zaletę. Praca w kilku rodzajach chmury sprawia, że zadania wykonywane są w sposób elastyczny wraz z pełną dostępnością, a obciążenie usług jest znikome.

Korzyści, jakie otrzymamy dzięki chmurze, zależą przede wszystkim od nas. To my wybieramy typy, rodzaje oraz dostawców usług. Odpowiednia konfiguracja, połączenie oraz zarządzanie usługami w chmurze może dać znakomity efekt, w postaci bezawaryjnego, automatycznego i tańszego środowiska pracy.

Dlaczego warto stosować Multi Cloud?

Rozwiązanie multi cloud to doskonały wybór dla firm, które chcą korzystać z różnorodnych funkcjonalności poszczególnych infrastruktur, uniezależniając się tym samym wyłącznie od jednego dostawcy chmury. Połączone środowiska to dostęp do zróżnicowanych funkcji lub usług poszczególnych rozwiązań chmurowych. Dzięki temu firma zyskuje szereg dodatkowych korzyści i lepiej dopasowaną do swoich potrzeb ofertę w konkurencyjnej cenie.

Środowisko wielochmurowe to także zapewnienie o wysokim poziomie bezpieczeństwa i ochrona przed utratą ważnych dla przedsiębiorstwa danych. Korzystanie z różnych środowisk poprawia wydajność oraz płynność działań firmy, nawet w przypadku lokalnej awarii jednego z komponentów. Dodatkowo cechy chmury takie jak skalowalność zasobów pozwala na automatyczne dostosowanie zasobów do aktualnych potrzeb witryny, dzięki czemu nawet w przypadku ataku hackerskiego strona uniknie przeciążenia i będzie nadal dostępna dla użytkowników.

Multi-cloud pozwala także na wyjątkową elastyczność i skuteczność działań. Dzięki możliwości wyboru różnych dostawców, działających w różnych regionach, możemy zlokalizować zasoby obliczeniowe jak najbliżej klienta końcowego, minimalizując w ten sposób wszelkie opóźnienia.

Ważnym aspektem są także regulacje prawne. Obecnie przedsiębiorstwa są zobowiązane do fizycznego przechowywania firmowych baz danych w określonych lokalizacjach. Środowisko chmurowe, dzięki swojej specyfikacji pozwala wybrać dostawcę w najbardziej odpowiadającym nam regionie.

Kolejnym aspektem, który warto poruszyć jest vendor lock-in. To sytuacja, w której użytkownik staje zależny od konkretnego usługodawcy. Firmy zlecają utrzymywanie aplikacji u jednego dostawcy chmury, który początkowo w pełni odpowiada ich potrzebom. Jednak z czasem zaproponowana oferta może się zmienić, co powoduje, że wcześniej wykorzystywana infrastruktura okazuje się niewystarczająca. W takiej sytuacji uzależnienie od danego dostawcy chmury może negatywnie wpłynąć na biznes, a próba przeniesienia do nowego środowiska okazać się kosztowna i czasochłonna. Wykorzystanie kilku dostawców chmury obliczeniowej pozwala uniknąć tego problemu. Dzięki zasobom umieszczonym w kilku miejscach migracja aplikacji jest dużo prostsza, jednocześnie przy zwiększonym poziomie bezpieczeństwa i zachowaniu płynności działania.

Chmura hybrydowa, a środowisko wielochmurowe

Na pierwszy rzut oka sposób działania chmury hybrydowej i środowisk wielochmurowych są bardzo podobne. Jednak znacząco różnią się między sobą modelami infrastruktury IT.

Jak w takim razie działa chmura hybrydowa? Obejmuje ona środowisko chmury publicznej jak i i środowisko chmury prywatnej z zachowaniem zgodności pomiędzy nimi. W tym przypadku mowa o identycznej strukturze z jednolitym sposobem zarządzania i powoływaniem usług. Połączenie zalet obu rozwiązań to możliwości łatwego przenoszenia obciążeń (zasobów) pomiędzy nimi, optymalizując w ten sposób koszty. Działania te pozwalają ujednolicić proces zarządzania i organizacji procesów, zapewniając dużą kontrolę nad poufnymi danymi przedsiębiorstw.

Multi cloud można opisać jako sposób korzystania z chmury publicznej od różnych dostawców w ramach zupełnie odmiennych technologicznie środowisk przy wykorzystaniu tego samego narzędzia. Rozwiązania wielochmurowe to różnorodna infrastruktura z jednolitym sposobem powoływania na niej usług wyższej warstwy. Korzystanie z usług w chmurze pozwala firmie na poprawę wydajności działań oraz optymalizację procesów wewnątrz przedsiębiorstwa.

W wyborze rodzaju środowiska chmurowego ważne są aspekty techniczne, ale także świadomość przedsiębiorstwa w temacie jego konkretnych potrzeb. Jednak warto mieć na uwadze, że zastosowanie multi cloud umożliwia jednocześnie korzystanie z chmury hybrydowej, która może stać się częścią środowiska wielochmurowego.

Jeśli zawiłości środowiska wielochmurowego nadal nie są dla Ciebie do końca jasne, to nie martw się. W Qlos niezależnie od rodzaju infrastruktury zajmujemy się każdym środowiskiem. Jesteśmy zgranym zespołem specjalistów, którzy poradzą sobie z każdym wyzwaniem. Zadbamy o bezpieczeństwo Twojego biznesu, wysoką dostępność, optymalizację kosztów, czy backup bazy danych przedsiębiorstwa. Ty zajmij się rozwijaniem swojego biznesu, a my zadbamy o resztę.

Kontakt

Masz pytania? Skontaktuj się z nami