Jak działa Ansible?

Działanie

Ansible to otwarte narzędzie pozwalające automatyzować procesy. Dodatkowo jego funkcją jest skalowanie automatyzacji wraz z rozwojem projektu. Przykładem działań jest nowa wersja deploymentu rozproszonego pomiędzy kilkanaście maszyn, aplikacji bądź podniesienie wersji dokera na tych samych maszynach. Ansible pozwala na zarządzanie setkami lub nawet tysiącami serwerów jednocześnie. Dzięki temu łatwo skalować infrastrukturę i zapewnić jej ciągłość działania.

Automatyzacja

Idealnym procesem do automatyzacji są działania cykliczne. Ich celem są zadania administracyjne takie jak Backupy, konfiguracja środowisk na Dokerze, dodawanie nowych użytkowników czy ich ról lub zadań, które należy wykonać niezwłocznie po spełnieniu odpowiednich kryteriów. Zautomatyzowany system monitoringu wykrywa problem, klasyfikuje go i wdraża wcześniej przygotowany plan zaradczy. To wszystko i wiele innych procesów możemy stworzyć za pomocą Ansible.

Licencja

Ansible jest narzędziem o otwartym kodzie źródłowym, co oznacza, że jest ono dostępne dla każdego i może być rozwijane i modyfikowane przez społeczność programistów na całym świecie. Narzędzia automatyzacji takie jak Ansible wyklucza latencję i problemy, które może nieść ze sobą ręczne wykonywanie żmudnych, czasochłonnych zadań. Zespoły IT, choć często przypominają Superbohaterów, nie są stworzone do wykonywania tak monotonnych i żmudnych czynności.

Dlaczego warto korzystać z rozwiązania Ansible?

Prostota i łatwość użycia

Jest narzędziem łatwym w obsłudze, ponieważ konfiguracja zadań i procesów odbywa się za pomocą prostych skryptów, pisanych w języku YAML. Nie wymaga ono instalacji dodatkowych agentów na hostach, co ułatwia jego wdrożenie i utrzymanie.

Skalowalność

Jest oparty na modelu klient-serwer, co pozwala na zarządzanie wieloma hostami za pomocą jednego serwera. Dzięki temu możliwe jest łatwe zarządzanie dużymi infrastrukturami, niezależnie od ich rozmiaru.

Zdalne zarządzanie

Umożliwia zdalne zarządzanie hostami za pośrednictwem sieci, co pozwala na wykonywanie zadań i procesów konfiguracyjnych bez konieczności fizycznego dostępu do hostów.

Wieloplatformowość

Ansible jest sposobem na zarządzanie dużą ilością hostów, bez konieczności ręcznego wpisywania ich do pliku inventory. To narzędzie wieloplatformowe, co oznacza, że pozwala zarządzać systemami linux, Windows czy macOS.

Otwarty kod źródłowy

Jest narzędziem o otwartym kodzie źródłowym, dostępnym dla każdego. Może być rozwijane i modyfikowane przez społeczność programistów na całym świecie. Dostępne jest również wiele rozszerzeń i narzędzi dodatkowych. Otwarty kod źródłowy pozwala również na łatwiejszą integrację na innych urządzeniach sieciowych.

Ansible Qlos.
przewiń
przewiń

Wdrożenie

Analiza potrzeb

Na początku wdrożenia narzędzia Ansible, kluczowym krokiem jest dokładne zbadanie potrzeb klienta i określenie, jakie zadania muszą być automatyzowane. W tym celu należy przeprowadzić dokładną analizę istniejącej infrastruktury i aplikacji klienta oraz określić, które procesy wymagają automatyzacji.

Instalacja i konfiguracja ansible

Po dokładnym zbadaniu potrzeb klienta i określeniu zadań, które mają być automatyzowane za pomocą narzędzia Ansible, następnym krokiem jest instalacja narzędzia na odpowiednim komputerze lub serwerze, który będzie pełnił rolę „głównego kontrolera” w systemie.

Tworzenie i testowanie skryptów

Kolejnym krokiem jest napisanie skryptów Ansible, które będą wykonywać automatyzowane zadania. Skrypty te mogą być napisane w Pythonie lub w specjalnym języku skryptów Ansible – Playbook. Należy przetestować je, aby upewnić się, że działają poprawnie i spełniają wymagania klienta.

Wdrożenie

Po napisaniu skryptów Ansible i przetestowaniu ich, następnym krokiem jest ich wdrożenie na odpowiednich serwerach lub urządzeniach. Aby to zrobić, można użyć polecenia „ansible-playbook” z linii poleceń, które pozwala na uruchomienie skryptów na wybranych hostach.

Monitoring i utrzymanie

Po wdrożeniu Ansible należy zadbać o jego odpowiednie utrzymanie, aby upewnić się, że skrypty działają poprawnie i są aktualne.
Można to robić poprzez regularne sprawdzanie logów i monitorowanie działania skryptów przez administratora.

audyt infrastruktury qlos

Zalety Ansible

Rozwiązania, które automatyzują działania, posiadają szereg korzyści:

 • Wykluczają błędy ludzkie,
 • Optymalizują i przyspieszają procesy,
 • Optymalizują całą gamę procesów od poziomu chmury obliczeniowej do poziomu systemu operacyjnego. Wszystko za pomocą jednego narzędzia,
 • Ansible jest agentless, nie wymaga więc instalowania dodatkowych agentów na maszynach. Dodatkowo nie potrzeba dbać o ich późniejszą aktualizację,
 • Jest darmowy, więc nie generuje dodatkowych kosztów za licencję,
 • Jest to oszczędność czasu.

Dodatkowo narzędzie jest popularnym i dojrzałym rozwiązaniem. Używa powszechnego formatu więc zespoły administracyjne, DevOps i programistyczne mogą korzystać z niego bez przeszkód, które często napotykają w komunikacji między sobą.

Ciekawostką na temat ansible jest to, że jest to narzędzie oparte na modelu „push”, co oznacza, że zmiany są wprowadzane z centralnego serwera na inne hosty, zamiast odwrotnie jak w przypadku narzędzi „pull”, gdzie to hosty pobierają zmiany z serwera. Ta cecha pozwala na szybkie i sprawne wdrażanie zmian na dużych infrastrukturach, ponieważ unika konieczności skanowania każdego hosta osobno w celu wykrycia wymaganych aktualizacji.

Dlaczego warto wybrać Qlos?

Aby wykorzystać pełen potencjał Ansible potrzebne jest doświadczenie. Bez niego automatyzacja może spowodować więcej szkód, niż pożytku.

Łatwość skryptowania procesów w Ansible niesie ze sobą niebezpieczeństwo wystawienia się na nowe wektory ataku, zapętlenia się skryptu czy wystąpienia configuration drift. Dodatkowo brak doświadczenia w automatyzacji procesów może doprowadzić do stworzenia playbooków, które są nieoptymalne i wręcz zagrażają stabilności aplikacji czy infrastruktury.

Zaufaj naszym specjalistom i pozwól nam zautomatyzować swoje procesy.

Strategia adaptacji chmury

Najczęściej zadawane pytania

Jest to narzędzie, które służy do automatyzacji zadań IT, pozwala na zarządzanie konfiguracjami systemów oraz ich instalacją i aktualizacją zdalnie na wielu serwerach i urządzeniach jednocześnie. Ansible opiera się na idei „push”, co oznacza, że zadania są wysyłane z centralnego serwera do urządzeń zdalnych, gdzie są wykonywane. Narzędzie to umożliwia definiowanie zadań w prostym języku skryptowym (YAML) i ich uruchamianie za pomocą wiersza poleceń.

Ansible Automation Platform jest za to kompleksową platformą do automatyzacji, zarządzania infrastrukturą IT, opracowaną przez firmę Red Hat. Ansible Automaton Platform składa się z kilku narzędzi, w tym Ansible, ansible Tower i ansible Galaxy.

Jest ono dobrym narzędziem do automatyzacji zadań związanych z zarządzaniem infrastrukturą sieciową lub serwerami, szczególnie jeśli chodzi o wielokrotne wykonywanie tej samej lub podobnej czynności na wielu różnych serwerach lub urządzeniach.

Może być przydatnym narzędziem jeśli:

 • potrzebujesz automatyzować zadania związane z zarządzaniem serwerami lub urządzeniami sieciowymi,
 • masz dużo serwerów lub urządzeń, które wymagają regularnej aktualizacji, konfiguracji,
 • masz często powtarzające się zadania, które trzeba wykonać na wielu różnych serwerach.

To narzędzie do automatyzacji zarządzania infrastrukturą IT. Korzysta ono z tzw. Infrastructure as Code (IaC), co oznacza, że infrastruktura jest opisywana za pomocą kodu, a nie ręcznie tworzonych konfiguracji. Dzięki temu można w prosty sposób zarządzać dużymi ilościami maszyn i usług.

 1. Konfiguracja systemu: Ansible może być używany do automatyzacji instalacji oprogramowania i konfiguracji systemu na jednym lub wielu serwerach.
 2. Deployment: ansible może być używany do automatyzacji procesu wdrażania aplikacji.
 3. Zarządzanie chmurą: ansible może być używany do automatyzacji zadań związanych z zarządzaniem infrastrukturą w chmurze, takich jak tworzenie i usuwanie maszyn wirtualnych czy zarządzanie sieciami.
 4. Testowanie: ansible może być używany do automatyzacji testów integracyjnych i testów założeń, aby upewnić się, że system działa poprawnie.Ansible jest szczególnie przydatne do automatyzacji zadań, które wymagają wielokrotnego wykonywania tej samej lub podobnej czynności na wielu serwerach lub urządzeniach.

Gathering facts to proces, w którym ansible pobiera informacje o hostach, na których ma wykonywać zadania. Ansible automatycznie wykonuje gathering facts przed uruchomieniem playbooka, aby mieć dostęp do informacji o systemie, takich jak wersja systemu operacyjnego, lista zainstalowanych pakietów, ustawienia konfiguracyjne. Informacje te są następnie przechowywane w zmiennych, które można używać w playbooku do dynamicznego określania, jakie zadania mają być wykonane na danym hoście.

Kontakt

Porozmawiajmy o wdrożeniu Ansible