Case Study

Kompleksowy audyt IT na przykładzie klienta z branży turystycznej

14.06.2023
Kamil Porembiński Kamil Porembiński
Udostępnij

O kliencie

Nasz klient to lider w dziedzinie szczegółowych map terenowych online, które każdego dnia wykorzystywane są przez tysiące użytkowników. Użytkownicy mogą korzystać z różnych warstw mapy, zmieniać widoki, zbliżać i oddalać się, oznaczać swoje ulubione miejsca i dzielić się nimi z innymi. Sama aplikacja może wydawać się prostym rozwiązaniem, jednak funkcjonalności takie jak opcja planowania tras czy też możliwość korzystania z mapy w trybie offline, czynią ją niezwykle użytecznym narzędziem. W celu usprawnienia aplikacji oraz kontroli bezpieczeństwa danych, wykonaliśmy audyt infrastruktury IT.

Usługi

Wyzwania

Audyt IT polega na systematycznym i niezależnym badaniu infrastruktury, systemów, procesów oraz polityk bezpieczeństwa informatycznego w organizacji. Audyt w organizacji ma służyć ocenie zgodności z przepisami, identyfikacją ryzyka, wykrywaniem słabych punktów oraz zapewnieniem zgodności i optymalizacji działań związanych z technologią informatyczną.

Klient zgłosił się do nas z serwerem, na którym kończyła się ilość wolnego miejsca. Audyt infrastruktury miał na celu ocenę, czy konieczna będzie rozbudowa infrastruktury, co wiązałoby się z dodatkowymi kosztami.

Rozwiązania

Aby móc zaproponować skuteczne usprawnienia dla środowiska informatycznego klienta, przeprowadziliśmy analizę dotychczasowych działań istniejących systemów. Zidentyfikowaliśmy kluczowe obszary, które wpływały na płynność i wydajność strony Klienta. Naszym celem było znalezienie rozwiązania, które przyniesie widoczne efekty w postaci optymalizacji kosztów i zwiększenia poziomu zabezpieczeń.

Podczas audytu skupiliśmy się na następujących punktach:

  • Zauważyliśmy przestrzeń do optymalizacji MySQL(MariaDB). Poprzez dostosowanie konfiguracji bazy danych, poprawiliśmy jej wydajność i efektywność, co przełoży się na lepsze wykonywanie zapytań i krótsze czasy odpowiedzi.
  • Brak poprawnie włączonego logowania uniemożliwiał przechwytywanie ciężkich zapytań SQL. Zaleciliśmy wdrożenie solidnych mechanizmów logowania, aby śledzić i analizować zapytania SQL, co pozwoli na lepsze rozwiązywanie problemów i optymalizację wydajności bazy danych.
  • Zaproponowaliśmy rozwiązanie o dużym potencjale optymalizacyjnym pod względem miejsca, procesów tworzenia kopii zapasowych i czasu ładowania. Polegało to na przeniesieniu zasobożernego elementu do chmury, co uwolniłoby miejsce, poprawiło efektywność tworzenia kopii zapasowych i skróciło czas ładowania.
  • Podczas analizy zauważyliśmy błędy w procesie automatycznego tworzenia kopii zapasowych baz danych. Wskazaliśmy kluczowe obszary, które wymagają poprawy, aby zapewnić niezawodność i efektywność operacji tworzenia kopii zapasowych, minimalizując ryzyko utraty danych.
  • Dokładnie przeanalizowaliśmy dostępne środowisko testowe na serwerze i zaproponowaliśmy zmiany mające na celu zwiększenie jego odporności na potencjalne awarie. Poprzez wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń i środków zapasowych, dążyliśmy do ochrony serwera przed nieoczekiwanymi przestojami i ograniczeniami wpływu potencjalnych zakłóceń.

Efekty

Najważniejszą korzyścią, wynikającą z analizy jest duży potencjał w optymalizacji serwera klienta. Dzięki sugestiom zespołu technicznego, klient nie będzie musiał rozszerzać infrastruktury serwerowej, a jego środowisko IT będzie wystarczające na aktualne potrzeby serwisu. Zaproponowane po dogłębnej analizie zmiany, wpłyną na bezpieczeństwo informacji. Zwiększą również wydajność serwisu, skracając czas ładowania się strony co przyczyni się do poprawy SEO witryny oraz zmniejszenia wielkości współczynnika odrzuceń.

Pamiętaj, audyt infrastruktury ma na celu wykrycie ewentualnych słabych punktów, luk w zabezpieczeniach oraz nieprawidłowości w systemach informatycznych. Dzięki temu, audyt umożliwia ocenę czy systemy IT spełniają odpowiednie wymogi regulacyjne związane z ochroną danych osobowych i zabezpieczeniem prywatności (RODO).

Kontakt

Masz pytania? Skontaktuj się z nami