Case Study

Jak migracja do chmury wpłynęła na koszty klienta?

02.06.2023
Mariusz Nowosielski Mariusz Nowosielski
Udostępnij

O kliencie

Naszym klientem jest firma zajmująca się głównie dostarczaniem informacji gospodarczych dla biznesu. Do ich innych działań należy m.in.: tworzenie biznesowych baz danych, monitorowanie zmian w firmach i zbieranie informacji nt. upadłości i restrukturyzacji firm. Ponadto zajmuje się budowaniem narzędzi do automatyzacji procesów związanych z dużą ilością danych. Firma pomaga również przedsiębiorcom w ocenie ryzyka w działaniach biznesowych oraz poszukiwaniu nowych klientów i rynków zbytu. Działalność firmy stanowi wsparcie dla klientów, zwłaszcza z branży: marketingu, sprzedaży i windykacji.

Głównym problem naszego Klienta była infrastruktura. Jej złożoność nie pozwalała na zachowanie pełnej dostępności aplikacji i jednocześnie utrudniała jej elastyczne skalowanie.

Usługi

  • Migracja do chmury,
  • Optymalizacja kosztów,
  • Zarządzanie Infrastrukturą Chmurową – AWS,
  • Projektowanie Infrastruktury,
  • DevOps.

Wyzwania

Głównym wyzwaniem było stworzenie infrastruktury, która będzie w jak największym stopniu dopasowana do specyfikacji biznesu Klienta.

Pierwszym krokiem była analiza i wyznaczenie niezbędnych działań usprawniających środowisko. Zaproponowaliśmy migrację obecnej infrastruktury do chmury obliczeniowej AWS, a także wsparcie w dostosowaniu CI/CD aplikacji do nowego ekosystemu opartego o AWS.

Rozwiązania

Pierwszym krokiem jaki wykonaliśmy podczas współpracy z klientem, było dokładne poznanie aktualnej infrastruktury. Klient posiadał skomplikowaną aplikację opartą na web scrapperze. Dodatkowo przedsiębiorstwo korzystało z usług Hetznera oraz Ranchera, gdzie opierało się na 5 serwerach dedykowanych. Każdy serwer posiadał około 20 maszyn wirtualnych. Po analizie potrzeb i zapoznaniu się z środowiskiem przystąpiliśmy do pracy. Projekt został zrealizowany w trzech etapach.

Pierwszym punktem było dodanie elementów infrastruktury, które zostały uzgodnione z klientem. W związku z czym, skorzystaliśmy z komponentów AWS. Klient w tym wypadku chciał skorzystać z rozwiązań FaaS, a dokładnie z usługi AWS Lambda, która umożliwiała wdrożenie usługi “Function as a Service”. Dodatkowo zdecydowaliśmy się na użycie takich rozwiązań jak: AWD ECS, AWS ECR, EC2.

Drugą fazą było stworzenie projektu migracji do infrastruktury chmurowej. Dostosowaliśmy również CI/CD aplikacji do nowego ekosystemu opartego o AWS. Z kolei ostatnią fazą było utrzymanie powstałej infrastruktury. Etap ten trwa do dzisiaj.

Wykorzystane technologie

wykorzystane technologie

Efekty

Efektem wykonanych działań jest powstanie skalowalnej infrastruktury chmurowej, która jednocześnie zachowuje wysoką dostępność. Wydatki jakie Klient ponosił za utrzymanie infrastruktury, zostały znacząco obniżone. Spadek kosztów utrzymania wynika z idealnie dopasowanej infrastruktury do potrzeb firmy oraz możliwości jej skalowania. Celem dalszej współpracy jest utrzymanie infrastruktury klienta na obecnym poziomie.

Kontakt

Masz pytania? Skontaktuj się z nami