Blog

5 powodów, dla których audyt infrastruktury jest kluczowy dla oszczędności

29.06.2023
Kamil Porembiński Kamil Porembiński
Udostępnij

W dzisiejszym zglobalizowanym świecie, w którym technologia odgrywa kluczową rolę we wszystkich aspektach biznesu, audyt IT stał się nieodzownym narzędziem dla organizacji dążących do osiągnięcia efektywności operacyjnej i optymalizacji kosztów. Prześledzenie infrastruktury, systemów, zabezpieczeń i procesów może odkryć potencjalne obszary usprawnień, które przekładają się na realne oszczędności. W artykule odsłonię tajemnice audytu IT, porozmawiamy o benefitach, które może nam to przynieść – zarówno jeśli chodzi o zarządzanie budżetem i zasobami naszej organizacji, jak i o wsparcie dla naszych systemów informatycznych.

Może słyszałeś wcześniej o pojęciach: audyt bezpieczeństwa, audyt sprzętu, audyt informatyczny i zastanawiałeś się, czy jest to usługa odpowiednia dla Twojego biznesu? W branży IT działam od wielu lat. Dzięki temu wskażę Ci realne przykłady, jak audyt IT może zoptymalizować koszty utrzymania.

Czym jest audyt infrastruktury?

Przeprowadzenie audytu infrastruktury polega na dokładnym badaniu i ocenie wszystkich aspektów związanych z infrastrukturą IT przedsiębiorstwa. Celem audytu IT jest zidentyfikowanie możliwości optymalizacji i efektywności oraz zaproponowanie na ich podstawie planu działania, co często prowadzi do znacznych oszczędności finansowych.
Audyt przyczynia się do zminimalizowania kosztów związanych z:

  • Przestarzałym oprogramowaniem oraz technologią,
  • Optymalizacją aktualnego serwera, bez konieczności zakupu nowego sprzętu,
  • Wyniesieniem części usług do chmury,
  • Niezawodnością rozwiązań informatycznych,
  • Bezpieczeństwem informacji i danych.

Pamiętajmy, że kiedy mówimy o „infrastrukturze”, mówimy o czymś więcej niż tylko sprzęcie. To szersze pojęcie obejmuje także oprogramowanie, serwery, sieci czy centra danych. Dodatkowo sam audyt może obejmować testy wydajnościowe i wskazywać na elementy wolne w całej aplikacji, jak i jej błędy.
To właśnie ten szeroki kontekst infrastruktury będę mieć na uwadze w tym artykule.

Przestarzałe oprogramowanie oraz technologie

Przeprowadzenie audytu umożliwia wykrycie starych wersji oprogramowania oraz zidentyfikowanie technologii, która wymaga zmiany. Przestarzałe oprogramowanie nie tylko obniża efektywność pracy, ale również zwiększa koszty utrzymania infrastruktury. Specjaliści z wąskiej specjalizacji są drodzy, a na dodatek nie chcą podejmować się skomplikowanych projektów, z uwagi na brak dedykowanego wsparcia. Ponadto przestarzałe technologie stwarzają potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji i danych. W ramach audytu IT, zespół może zarekomendować aktualizacje lub zastąpienie przestarzałych systemów, co przekłada się na optymalizację kosztów.

Optymalizacja aktualnego serwera, bez konieczności zakupu nowego sprzętu

Kompleksowy audyt systemów informatycznych pozwala na ocenę wydajności i efektywności istniejącej infrastruktury. Na tej podstawie, zespół audytowy może zasugerować strategie optymalizacji, które nie wymagają zakupu nowego sprzętu. Oszczędności mogą wynikać z lepszej organizacji pracy na serwerze, eliminacji niepotrzebnych aplikacji, czy poprawy systemu operacyjnego.

Często zdarza się, że firma posiada serwer, który w zasadzie spełnia swoje zadanie, ale nie działa optymalnie. W takich przypadkach audyt infrastruktury może pomóc zidentyfikować przyczyny niedopasowania i znaleźć sposoby optymalizacji działania serwera. Może to obejmować dostosowanie konfiguracji, zoptymalizowanie wykorzystania zasobów lub aktualizację oprogramowania.

Historia na podstawie pracy z klientem:

Podczas audytu jednej z popularniejszych, polskich platform turystycznych przeprowadziliśmy dokładną analizę potrzeb rozwojowych klienta. Firma rozważała zakup nowego serwera, ponieważ bieżący serwer zdawał się być niewystarczający dla ich rosnących potrzeb. Jednak po dokładnym zbadaniu istniejącej infrastruktury okazało się, że istnieje potencjał do zoptymalizowania i wykorzystania dostępnej przestrzeni na obecnym serwerze.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Opisaliśmy ten przypadek dokładnie w naszym Case Study. Zobacz jakie zmiany zarekomendowaliśmy klientowi oraz jak wpłyną one na efektywność serwisu.

Case study audyt infrastruktury it

Wyniesienie części serwisu do chmury

Audyt informatyczny pozwala ocenić rzeczywisty stan infrastruktury informatycznej na której opiera się Twój serwis. Chmura może być bardziej elastycznym i skalowalnym rozwiązaniem, które umożliwia zmniejszenie kosztów operacyjnych. Audyt informatyczny dostarcza informacji, które mogą pomóc firmie w decyzji o przeniesieniu części serwisu do chmury. W przypadku, gdy audyt IT pokaże, że firmowa sieć jest przeciążona, przeniesienie części serwisu do chmury może okazać się idealnym rozwiązaniem. Pamiętaj jednak, że migracja do chmury nie oznacza, że musisz przenosić całość. Zwykle przenosimy tylko te elementy, które generują największe obciążenie, a koszty utrzymania takiej części w chmurze zazwyczaj są niewielkie.

Niezawodność rozwiązań informatycznych

Audyt infrastruktury pozwala na identyfikację potencjalnych zagrożeń dla niezawodności rozwiązań informatycznych. Dzięki temu możliwe jest wdrożenie odpowiednich środków naprawczych, które minimalizują ryzyko awarii systemów i urządzeń. Audyt może obejmować ocenę zabezpieczeń, redundancję usług, plany awaryjne i procedury zarządzania ryzykiem. Unikanie awarii systemów i urządzeń przekłada się na mniejsze koszty związane z naprawami, utratą danych i przestojem w działalności firmy.

Nieodłącznym elementem każdej firmy jest niezawodność systemów IT. Aby to zilustrować, wyobraźmy sobie typowy dzień w biurze. Pracownicy logują się do swoich komputerów, sprawdzają pocztę elektroniczną, korzystają z firmowej sieci do realizacji swoich codziennych zadań. Wszystko działa sprawnie, dopóki nie dojdzie do awarii serwera. Nagle, poczta elektroniczna przestaje działać, systemy operacyjne na firmowych komputerach zaczynają się zacinać, a dostęp do kluczowych danych jest niemożliwy. Przerwa w działalności może trwać kilka godzin, a nawet dni, co bezpośrednio wpływa na wydajność i zyski firmy.

Takie scenariusze mogą wydawać się koszmarem, ale są one częstą rzeczywistością dla wielu przedsiębiorstw. Audyt pozwala ocenić stabilność i niezawodność infrastruktury IT, identyfikując potencjalne problemy, zanim staną się one rzeczywistością. Oznacza to, że możemy zaplanować i zaimplementować rozwiązania z wyprzedzeniem, zamiast reagować na kryzys, kiedy już się pojawi. W ten sposób firma może uniknąć kosztownych przerw w działalności, co przekłada się na oszczędności. Regularne audyty IT są więc nie tylko oznaką dobrej praktyki biznesowej, ale również strategiczną inwestycją, która zabezpiecza przedsiębiorstwo przed nieoczekiwanymi kosztami.

Bezpieczeństwo informacji i danych

Audyt infrastruktury IT pozwala na ocenę poziomu bezpieczeństwa firmowych danych. Dzięki niemu identyfikuje się ewentualne luki w zabezpieczeniach, które mogą prowadzić do naruszenia bezpieczeństwa informacji. Usługa obejmuje również ocenę zabezpieczeń sieci, systemów operacyjnych, stacji roboczych oraz zarządzania dostępem do poufnych danych. Działania podejmowane na podstawie wyników audytu pomagają wzmocnić bezpieczeństwo informacji, ograniczyć ryzyko naruszenia danych i uniknąć kosztów związanych z incydentami bezpieczeństwa, takimi jak utrata danych, kradzież tożsamości czy odszkodowania za naruszenie przepisów o ochronie danych.

Bezpieczeństwo danych jest niezwykle ważne dla instytucji finansowych i publicznych, które są objęte regulacjami prawnymi. Warto jednak pamiętać, że każde przedsiębiorstwo podlega przepisom RODO, które jasno wskazują obowiązki dotyczące przetwarzania i ochrony danych. Audyt infrastruktury sprawdza posiadane zabezpieczenia, a w przypadku ich braku, pozwala na ich dodanie. Dzięki temu unikniesz stresu i kar związanych z urzędowymi kontrolami.

Audyt już dziś możesz wykonać sam. Pobierz bezpłatny e-book z checklistą, dzięki której krok po kroku sprawdzisz swoją infrastrukturę.

jak zrobić audyt infrastruktury samodzielnie

Podsumowanie

Podsumowując, audyt infrastruktury IT jest niezbędny dla każdego przedsiębiorstwa chcącego optymalizować koszty. Pomaga zidentyfikować przestarzałe technologie, optymalizować istniejącą infrastrukturę, wykorzystać możliwości chmury, zapewnić niezawodność rozwiązań i chronić cenne dane. Bez względu na to, czy prowadzisz małe przedsiębiorstwo czy globalną korporację, regularny audyt IT jest inwestycją, która się zwraca.

Nie zwlekaj, skorzystaj z możliwości, jakie niesie audyt infrastruktury i podążaj śladem sukcesu, osiągając efektywność operacyjną i realne oszczędności dla swojej organizacji. Chcesz dowiedzieć się więcej, bądź masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się ze mną. Przed przeprowadzeniem audytu omówimy cele i możliwości współpracy.

Kontakt

Masz pytania? Skontaktuj się z nami