Blog

Outsourcing IT czy administracja serwerami?

Michalina Staszewska Michalina Staszewska
Udostępnij

Kierowanie działaniami technologicznymi nie należy do procesów łatwych. Tym bardziej, gdy zespół IT, z którym współpracujesz, odbiega od Twoich oczekiwań. Wiemy przecież, że optymalizacja procesów poprzez wdrażanie usług zarządzania jest efektywnym elementem działań biznesowych, w wyniku czego każde przedsiębiorstwo do niego dąży. Bez nich firmy nie wykorzystywałyby pełni swoich możliwości, a co za tym idzie, świadczenie usług byłoby znacząco opóźnione. Dodatkowo praca nad konkretnym rozwiązaniem mogłaby trwać zdecydowanie dłużej i kosztować znacznie więcej. Właśnie z tych powodów obsługą procesów IT najczęściej zajmują się zewnętrzni dostawcy. Usługami najczęściej wykorzystywanymi w usprawnieniu działań technologicznych są: Outsourcing IT oraz usługi Managed Services zwane inaczej Administracją Serwerami bądź Zarządzaniem Serwerami.

Na wstępie trzeba zaznaczyć, że mimo częstego wykorzystywania zamiennie tych terminów, usługi różnią się od siebie. Podobieństwem jest wykorzystywanie zewnętrznych dostawców usług IT przez obie usługi, jednak różnice dotyczą rodzaju oraz poziomu wykonywanych usług.

Czym jest outsourcing IT?

Outsourcing to termin, który w swoim znaczeniu obejmuje każdą usługę zleconą do wykonania firmie zewnętrznej. Dostawcy zajmują się zleconą częścią pracy, którą firma przekazuje z powodu braku gotowości wewnętrznych procesów, środków czy odpowiednich systemów informatycznych. Świadczone usługi outsourcingu charakteryzuje krótko terminowość oraz wąsko zdefiniowany zakres.

Jako outsourcing IT rozumiane są działania informatyczne, których celem jest wsparcie przedsiębiorstw w realizowaniu ściśle określonych zadań w obszarze IT. Wykonanie działań w obrębie firmy jest z wielu powodów niemożliwe, dlatego zewnętrznego dostawcę należy wybrać z rozwagą. Zalecany jest dobór firmy z bogatym doświadczeniem technologicznym, która w efektywny sposób podejmie się poprawnej realizacji zadań.

Omawiając zagadnienie modelu outsourcingu, należy wspomnieć o jego rodzajach. Do jednych z ważniejszych zalicza się onshoring, nearshoring i offshoring. Onshoring polega na zleceniu usługi firmie zewnętrznej w obrębie danego kraju. W nearshoring zlecenie przekazywane jest firmie poza granicami kraju, ale działającymi maksymalnie w zasięgu granic danego państwa. Usługi zarządzane są np. w krajach należących do UE. W przypadku offshoring zlecenie wykonywane jest przez usługodawców daleko poza granicami kraju.

Czym jest usługa Managed Services?

Usługi Managed Services (Administracja Serwerami) są uważane za zaawansowaną część usług outsourcingu IT. Zapewniają one dodatkowe korzyści w postaci najnowszych rozwiązań technologicznych, których wykorzystanie tworzy kompleksową usługę. Dostawcy usług zarządzania stają się częścią firmy – współpracując oraz dokonując zmian w ramach jednego lub wielu obszarów wymagającego poprawek. Usługi Managed Services zapewniają stały monitoring oraz wsparcie w przypadku nieoczekiwanych awarii. Głównym elementem nowych technologii zarządzania jest jak największa pomoc w osiągnięciu biznesowych celi poprzez minimalizację sytuacji niepożądanych oraz maksymalizację zysków w wyniku redukcji kosztów.

Model Managed Services nie zakłada wyłącznie poprawek danych elementów systemowych. To również utrzymanie infrastruktury, jej rozszerzenie, dopasowywanie do bieżących zmian czy też stworzenie projektu zupełnie nowego środowiska serwerowego. Dostawca usługi zobowiązuje się do kompleksowych świadczeń na rzecz przedsiębiorstwa.

Różnice między usługami managed services, a outsourcingiem IT

Porównując outsourcing oraz usługi zarządzania, trzeba mieć świadomość o cechach wspólnych, jak i różnicach dzielących te dwa rozwiązania. Należy pamiętać, że usługi związane z Managed Services są zaawansowaną wersją outsourcingu. Aby to zrozumieć, trzeba poznać wszystkie elementy wspólne oraz różnice dotyczące usług.

W modelu Managed Services ważną rolę odgrywa odpowiedzialność wprowadzanych zmian oraz szybkość reakcji na niepożądane działania. W przypadku usług zarządzanych przez zewnętrznego dostawcę, to właśnie on jako pierwszy wykryje niepokojącą sytuację, o której Cię niezwłocznie poinformuje. Zminimalizowanie wystąpienia awarii to priorytet w usługach zarządzania, tym bardziej w dzisiejszych czasach, kiedy cyber zagrożenia czyhają na każdym kroku. Bezpieczeństwo środowiska jest najbardziej pożądaną kwestią w przypadku działań w środowisku sieciowym.

Wielofunkcyjność, jak i odpowiednie dostosowywanie się do zmian jest kluczowym elementem przy wyborze Administracji serwerami. Osoby odpowiedzialne za zarządzanie Twoimi usługami czuwają nad zmianami odbywającymi się w Twojej firmie. W przypadku outsourcingu skupia się uwagę na konkretnej zleconej kwestii. Wyjście poza ramy danego zlecenia musi być odgórnie.

Raportowanie to kolejna z podstawowych korzyści wynikająca z usług Managed Services. Wybierając je, otrzymujesz regularne aktualizacje na temat wydajności Twojej usługi lub aplikacji. Wyszkoleni administratorzy nie dopuszczą również do wdrożenia błędnych aktualizacji. Przy outsourcingu dostawcy usług mają wgląd tylko do niektórych usług.

W przeciwieństwie do outsourcingu usługa Managed Services jest długoterminowa. Harmonogramy oraz cele ustalane są na dłuższy czas. Przy okazji dostawcy patrzą w przyszłość, pomagając klientom dostosować działania do różnego okresu czasowego. To szerokie podejście, które sprawdza się w wielu przedsiębiorstwach. Wykorzystując outsourcing nie wyróżnimy wielu funkcji w różnych okresach czasu. Outsourcing IT przewiduje skupienie się na jednej funkcji zgodnie z uzgodnionym podejściem w krótko terminowym podejściu.

Managed Services lepszym wyborem?

Kiedy znasz główne różnice między usługami zarządzania a outsourcingiem, będziesz lepiej przygotowany do podjęcia decyzji w kwestii swojej firmy. Jednak wybranie jednej z technologii może przysporzyć sporo problemów.

Niektóre z firm potrzebują całkowitego wsparcia dostawcy, a niektóre tylko częściowego. Model outsourcingu IT wybierany jest najczęściej przez przedsiębiorstwa posiadające własny zespół IT. W takiej sytuacji firma potrzebuje jedynie częściowej pomocy dotyczącej np. systemów IT. W modelu Managed Services główną potrzebą jest kompleksowa obsługa Twoich zasobów oraz często brak wyspecjalizowanego personelu. Wykorzystanie usług Managed Services przysparza firmie korzyści finansowych (np. w postaci minimalizacji kosztów związanych z usługami czy personelem IT), ale i korzyści nawiązujących do oszczędności czasu oraz optymalizacji czasu pracy.

Współcześnie wiele firm decyduje się na wsparcie technologiczne z zakresu usług IT, jeśli i Ty szukasz pomocy w doskonaleniu swoich procesów to mamy świetne wieści – Qlos oferuje usługę Managed Services.

Gwarantujemy wyręczenie naszych Klientów od spraw związanych z optymalizacją działań IT, z nami nie będziesz się już musiał nigdy martwić. Monitoring 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu zapewnia stałą kontrolę działań Twojej infrastruktury, dając Ci możliwość skupienia uwagi na innych elementach biznesu. W ramach Managed Services proponujemy nie tylko zaopiekowanie się Twoimi usługami, ale również zaplanowanie infrastruktury oraz jej audyt. Stworzenie nowego środowiska lub wyeliminowanie bieżących problemów ulepsza działanie firmy pod kątem bezpieczeństwa oraz wydajności. Naszym zdaniem jej kompleksowy charakter spełnia wymagania wielu klientów i jest bardziej pożądany od outsourcingu IT.

Podsumowanie

Wybór wyżej opisywanych usług głównie zależy od Twoich priorytetów. Jeśli potrzebujesz kompleksowego wsparcia w postaci zarządzania środowiskiem systemów IT warto rozważyć wybór Managed Services. Zapewni Ci on wysoką jakość usług, przy wykorzystaniu i zabezpieczeniu każdego z elementów Twojej infrastruktury serwerowej. Jednak jeśli interesuje Cię tylko jednorazowe wykonanie usługi przez zewnętrznych dostawców, to outsourcing IT będzie odpowiedni.

Wybór należy do Ciebie, ale pamiętaj, że nie zawsze jednorazowe rozwiązanie problemu sprawi jego całkowite usunięcie. W przypadku działań technologicznych trzeba kierować się nie tylko tym, co jest teraz, ale i tym, co będzie później.

Kontakt

Masz pytania? Skontaktuj się z nami