Blog

Chmura w biznesie

27.04.2023
Michalina Staszewska Michalina Staszewska
Udostępnij

Założenie własnej działalności wiąże się z wieloma konsekwencjami. Każdy business plan, nawet ten najlepiej opracowany zakłada możliwość niepowodzenia. Nie ma firmy, która nigdy nie ponosi ryzyka. Jest ono doświadczane w różnych stopniach, zależnie od działań przedsiębiorstwa i aktualnej sytuacji na rynku. Zdarzają się takie momenty, w których wszystko trzeba postawić na jedną kartkę i iść do przodu. Nawet wybór optymalnej infrastruktury do przetwarzania danych wiąże się z ryzykiem utraty informacji, pieniędzy, czasu, a nawet klientów.

Myśląc innowacyjnie, możemy uniknąć tego ryzyka. Żyjemy w świecie, w którym nowinki technologiczne spływają z prędkością światła. Dlatego dzisiaj zaproponujemy Ci elastyczne rozwiązanie, dopasowane do każdej sytuacji, w której znajdzie się Twój biznes. Wdrożenie go skutkuje prawidłowym i efektywnym zarządzaniem procesami biznesowymi oraz skutecznymi decyzjami podejmowanymi przez kadrę zarządzającą. O czym mowa? Dopasowanym rozwiązaniem pod indywidualne potrzeby przedsiębiorstwa jest chmura obliczeniowa. Usługa informatyczna, w której nie potrzeba własnej infrastruktury. Tworzona jest na serwerach usługodawcy, dzięki czemu, koszty nabycia, wdrażania oraz użytkowania rozłożone są w czasie, a cały system funkcjonowania odzwierciedla się wieloma zaletami.

Skuteczność działań

Skutecznością nazywamy wyznaczane cele przez przedsiębiorstwo, które mają prowadzić do zamierzonych efektów. W przypadku chmury obliczeniowej to przede wszystkim ciągłe, elastyczne dostosowywanie się do bieżących zmian, dzięki którym wartość firmy będzie rosła. Przy ciągłych modyfikacjach na rynku, musimy być świadomi, że nie ma stałych i pewnych rzeczy. Dosłownie każdy element się zmienia. Jeśli prowadzisz przedsiębiorstwo kilka lat, to na pewno widzisz te zmiany. Przypomnij sobie początek zakładania działalności, a następnie moment, w którym się teraz znajdujesz. Jest różnica, prawda? Cloud computing nie zakłada, że metody zarządzania firmą, obsługi klienta, wdrażania projektów oraz inne elementy będą stałe. Chmura daje nam mnóstwo możliwości szybkiego przystosowania się do zmian, nie ograniczając naszych poprzednich działań. Dzięki właściwemu zastosowaniu rozwiązań chmurowych możemy otrzymać zaskakujące efekty.

W czasach cyfrowej transformacji i szybkiego rozwoju branży e-commerce to klienci wymagają najwięcej, dlatego chmura obliczeniowa zapewnia jak najlepiej dopasowane usługi spełniające ich oczekiwania. Klient to osoba z natury niecierpliwa, oczekująca szybkiej oraz skutecznej reakcji na zmianę jego potrzeb. Nie patrzy na inne, zewnętrzne czynniki związane z otoczenia. Liczy się jedynie efekt, czyli szybkie zaspokojenie potrzeb. Wynikiem tego jest ciągła rywalizacja firm i nieustanne szukanie rozwiązań, które nie pozwolą klientowi odejść.

Szczególnie ważne jest to, że cloud computing oferuje nie tylko nowe rozwiązania, ale stara się udoskonalać dotychczas stworzone produkty oraz usługi. Firmy korzystające z nowej technologii informatycznie nie narzekają na nieefektywne działania obszarów swoich działalności. Przeniesienie infrastruktur, platform czy aplikacji do przestrzeni chmurowej to wymierna korzyść zarówno dla właściciela witryny jak i jej użytkowników. Szybka reakcja na potrzeby klienta, płynne budowanie nowych strategii biznesowych, wsparcie przy współpracy z innymi podmiotami, automatyzacja i przyspieszenie pozostałych procesów to kilka funkcjonalności chmury obliczeniowej zmieniające przedsiębiorstwo na lepsze.

Czynniki, które motywują do wdrożenia chmury obliczeniowej

Uzależniając przejście do chmury wyłącznie od wzrastających i ciągle zmieniających się potrzeb klientów jest motywującym czynnikiem, ale dla wielu firm nie najważniejszym. Według wielu raportów firm badawczo-analitycznych ankietowani jako najważniejszy motyw przejścia do chmury wskazują zmniejszenie kosztów. Dzięki zmianom w wielu procesach, między innymi w działaniach informatyczno-komunikacyjnych, przedsiębiorstwa w krótkim czasie redukują znaczną ilość kosztów. Zaoszczędzone pieniądze mogą być inwestowane np. w rozwój działań marketingowych, które prowadzić będą do kreowania nowych wartości biznesowych.

Kolejnym czynnikiem decyzyjnym, który wpływa na przejście do chmury, jest lepsza dostępność usług oraz możliwość przyspieszenia pracy. Podstawowym elementem każdego biznesu powinny być dobrze skomunikowane działy. Nie wyobrażam sobie świetnie prosperującej firmy, w której pracownicy nie mają stałej komunikacji między sobą. Chmura obliczeniowa usprawnia działanie przedsiębiorstw, wpływając na szybkość wykonywanej pracy. Jej możliwości można przedstawić na kilku przykładach. Po pierwsze usługi chmurowe nie są uzależnione od infrastruktury, którą utrzymuje Klient. Posiadanie własnego serwera związane jest z koniecznością stałego nadzoru oraz odpowiedniego zabezpieczenia sprzętu, by ten mógł poprawnie funkcjonować. Są to niezbędne działania, które generują dodatkowe koszty. Po drugie, całość działań odbywa się za pomocą interfejsu, który może być obsłużony z poziomu przeglądarki internetowej. Dostęp do sieci nie powinien być problemem, bo każda firma w XXI wieku jest zaopatrzona w jak najlepsze sieciowe łącze. Szybsze rozwiązywanie problemów wzbogacone jest dzięki ciągłemu dostępowi do usług. Niezależnie od tego czy prowadzisz mikro przedsiębiorstwo czy międzynarodowy biznes, dostęp do baz danych jest możliwy 24 godziny na dobę, a udostępnione zasoby są tak ogromne, że nie ma realnego zagrożenia ich wysycenia u dostawcy. W przypadku, gdy nagle zabraknie przestrzeni dyskowej RAM lub CPU wystarczy kilka kliknięć, by zmienić typ instalacji na wyższy, tym samym zwiększając jej parametry. Wysoka dostępność i odporność na nagły wzrost zapotrzebowania na zasoby to filary usług chmurowych.

Zdecydowanie większa część przedsiębiorstw stawiających na rozwiązania chmurowe wskazuje również na poprawę wydajności swoich aplikacji, stron, platform czy infrastruktur. Optymalizacja poprzez szereg dedykowanych narzędzi i technologii, takich jak Route 53 i AWS Elastic Load Balancing (ELB), czy Cloudflare, to kluczowy element działania chmury obliczeniowej.

Mało zaskakującym elementem, którym kierują się firmy, jest poprawa bezpieczeństwa. To nieodłączny czynnik każdej struktury biznesu. Zaczynając od bezpieczeństwa danych, którymi operuje przedsiębiorstwo, a kończąc na bezpieczeństwu finansowym pracowników oraz właścicieli.

Chmura w polskich przedsiębiorstwach

Przez szybki rozwój usług w chmurze obliczeniowej zdecydowana większość przedsiębiorstw planuje dostarczanie oferowanych rozwiązań informatycznych w zróżnicowanych modelach chmury. Dzięki temu wiele obszarów biznesowych jest stale wspieranych za pomocą specjalistycznych, automatycznych i elastycznych rozwiązań. Odzwierciedla to ilość polskich przedsiębiorstw korzystających z usług w chmurze. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w roku 2018 z płatnych rozwiązań w chmurze korzystało jedynie 11,5% ogółu przedsiębiorstw, w roku 2019 ich liczba wzrosła o 6%. Początkowo polskie środowiska biznesowe nie akceptowały chmury obliczeniowej jako innowacyjnego rozwiązania, które może równać się, a nawet zastąpić dotychczasową infrastrukturę wielu przedsiębiorców. W naszym kraju początkowo spotykała się ona wyłącznie z krytyką, kiedy w innych państwach firmy prężnie praktykowały usługi w chmurze. Stanowczy wzrost działań w chmurze ogółu przedsiębiorstw dowodzi o wzmocnieniu świadomości kierownictwa w zakresie możliwości elastycznej technologii, płatności pay-as-you-go i modelu własności IaaS. Zarządy rozpatrują bieżącą i przyszłą działalność biznesu nie tylko przez pryzmat jak największych zysków, ale i doskonalenia działań biznesowych z ukierunkowaniem na doświadczenia klienta.

Średnie tempo wzrostu przedsiębiorstw stosujących chmurę obliczeniową jest coraz wyższe. Nie można zaprzeczyć, że Polska jest w fazie znaczącego rozwoju usług chmurowych. Optymistycznym podejściem jest stwierdzeniem, że firmy posiadają coraz większą świadomość o przeniesieniu dotychczasowych, tradycyjnych działań do form zinformatyzowanych o skalowalnym, zawsze dostępnym i elastycznym podejściu. Chmura obliczeniowa powinna być postrzegana jako narzędzie wspomagania strategii biznesowej, której głównym celem jest utrzymanie lojalności obecnych klientów oraz pozyskania nowych. Przedsiębiorstwa powinny patrzeć na skutki, jakie mogą przynieść zmiany rynkowe w przyszłości. W przypadku rozwiązania chmurowego są to głównie zalety takie jak: optymalizacja procesów i usprawnienie działań, elastyczne wpasowanie się w nowe trendy na rynku, sprawniejszą realizacją strategii biznesowych oraz możliwość pozyskania pozycji lidera w wykorzystaniu usług. Musimy jedynie pamiętać, że chmura obliczeniowa nie zawsze będzie nowym obszarem, w którym będziemy mogli zyskać pozycję pioniera. 

Kontakt

Masz pytania? Skontaktuj się z nami