Blog

7 rzeczy, o których nie pamiętasz prowadząc ecommerce

Kamil Porembiński Kamil Porembiński
Udostępnij

Ecommerce, czyli handel internetowy, stał się ogromnym rynkiem, który dynamicznie rośnie. Dzięki wzrostowi popularności zakupów online, wiele osób decyduje się na prowadzenie własnych sklepów internetowych, szczególnie, że zakładanie sklepu internetowego stało się relatywnie prostym przedsięwzięciem. W internecie jest wiele poradników jak założyć sklep internetowy, platformy sprzedażowe sa przyjazne, a do obsługi sklepu wystarczy komputer.

Jednak w miarę jak biznes online rozwija się i staje się coraz bardziej wymagający, istnieje wiele kluczowych aspektów, które właściciele e-commerce czasem pomijają lub zapominają uwzględnić w swoim sklepie. W tym artykule omówię te kwestie, które warto mieć na uwadze, aby skutecznie prowadzić sklep internetowy, a o których nie zawsze się pamięta.

1. Bezpieczeństwo w branży e-commerce

Bezpieczeństwo stanowi jeden z najważniejszych aspektów działalności e-commerce. Odpowiednia ochrona zarówno danych klientów, jak i samej witryny jest kluczowa, by uniknąć potencjalnych problemów i zagrożeń.

Jednym z pierwszych aspektów, o którym często zapominają właściciele sklepów internetowych, jest bezpieczeństwo witryny internetowej. Upewnij się, że Twoja strona jest zabezpieczona protokołem HTTPS, co gwarantuje szyfrowanie komunikacji między serwerem a przeglądarką klienta. 

Fundamenty bezpieczeństwa w prowadzeniu sklepu internetowego

Bezpieczeństwo jest niezwykle ważne zarówno dla danych klientów, jak i integralności samej witryny. Kilka podstawowych aspektów związanych z bezpieczeństwem witryny obejmuje:

 • Certyfikat SSL

Upewnij się, że Twoja strona jest zabezpieczona certyfikatem SSL. Certyfikat SSL (Secure Sockets Layer) jest niezbędny do zapewnienia bezpiecznej komunikacji między klientem a serwerem. Bez niego dane przesyłane między przeglądarką klienta a serwerem, jak np. login i hasło, mogą być podatne na przechwycenie. Nie zapominaj o ważności jego regularnej aktualizacji, aby utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa.

 • Regularne aktualizacje

Nieaktualne oprogramowanie może być podatne na luki bezpieczeństwa. Dlatego ważne jest, aby system operacyjny, platforma e-commerce i wszelkie wtyczki były na bieżąco aktualizowane. Upewnij się, że system automatycznie sprawdza dostępność aktualizacji, a przed ich wdrożeniem zawsze wykonuj kopie zapasowe.

 • Firewall i ochrona przed atakami DDoS

Firewall aplikacyjny oraz ochrona przed atakami typu DDoS są nieodzowne dla ochrony strony przed atakami. Ataki DDoS mogą spowodować przerwy w dostępie do strony, co może prowadzić do strat finansowych. Wybierz dostawcę usług hostingowych, który oferuje takie zabezpieczenia.

Bezpieczne hasła i zarządzanie dostępem

Zarówno pracownicy, jak i klienci Twojego e-sklepu powinni korzystać z silnych, unikatowych haseł. Ponadto zarządzanie dostępem do różnych obszarów witryny jest kluczowe w przypadku zmian kadrowych.

 • Stosowanie silnych haseł

Silne hasła to podstawa ochrony kont użytkowników i dostępu do paneli administracyjnych. Zachęcaj zarówno klientów, jak i pracowników do używania haseł, które zawierają kombinacje liter, cyfr i znaków specjalnych. Aby stworzyć silne i trudne do złamania hasło, które jednocześnie będzie łatwe do zapamiętania, należy przestrzegać kilku zasad. Hasło powinno być długie (najlepiej 14-18 znaków), zawierać wielkie i małe litery, cyfry oraz znaki specjalne. Nie powinno być to słowo ze słownika czy prosta kombinacja klawiszowa. Przykładem może być hasło składające się z kilku niepowiązanych słów, które razem, za pomocą skojarzeń, tworzą unikalne i zapadające w pamięć zdanie, jak:

SierpieńRycerz10KiloFarby

 • Zarządzanie uprawnieniami pracowników

Kontroluj, kto ma dostęp do określonych funkcji i danych sklepu. Ogranicz dostęp do kluczowych funkcji i danych tylko dla upoważnionych pracowników.  Dostęp do paneli administracyjnych powinien być zabezpieczony, a uprawnienia powinny być przydzielane z uwzględnieniem roli pracownika w organizacji.

 • Mechanizmy blokowania nieudanych prób logowania

Mechanizmy blokowania po wielokrotnych nieudanych próbach logowania pomagają zabezpieczyć konta przed atakami hakerskimi. Ogranicz ilość prób, które można podjąć przed zablokowaniem dostępu, aby utrudnić próby ataków.

Monitorowanie bezpieczeństwa

Monitorowanie to kluczowy aspekt utrzymania bezpieczeństwa witryny e-commerce. Istnieją narzędzia i procedury, które pomagają śledzić aktywność na stronie i reagować na podejrzane działania.

 • Monitorowanie

Monitorowanie aktywności na stronie to kluczowa część zapewnienia bezpieczeństwa. Istnieje wiele narzędzi i usług dostępnych, które pozwalają śledzić, kto odwiedza Twoją stronę, jakie akcje podejmuje oraz skąd pochodzi. Wykorzystaj narzędzia do monitorowania, które pozwalają na śledzenie aktywności na stronie. Mogą one wykrywać potencjalne zagrożenia, takie jak nieudane próby logowania czy podejrzane aktywności, co pozwala na natychmiastową reakcję. Przykładowe narzędzia obejmują Google Analytics, które oferuje analizę ruchu na stronie, czy narzędzia do monitorowania logów serwera, które pozwalają na identyfikację potencjalnych ataków. 

 • Reagowanie

Monitorowanie to nie tylko obserwacja, ale także reakcja na podejrzane działania. To może obejmować analizę dzienników (logów) serwera w celu wykrywania nieprawidłowych prób logowania, ataków SQL Injection, prób zdobycia dostępu do zasobów serwera itp. Warto mieć wdrożone procedury reagowania na potencjalne zagrożenia, które pozwalają na szybką reakcję na sytuacje alarmowe. Wdrożenie takich procedur pomaga zabezpieczyć sklep przed atakami.

Ochrona przed fałszywymi transakcjami:

W e-commerce oszustwa związane z fałszywymi transakcjami mogą być poważnym problemem. Warto inwestować w systemy antyfraudowe i monitorowanie podejrzanej aktywności klientów.

 • Systemy antyfraudowe

Sklepy internetowe często są celem oszustów dokonujących fałszywych transakcji. Wdrożenie systemów antyfraudowych, takich jak systemy oceny ryzyka transakcji, pozwala na identyfikację podejrzanych płatności online. Te systemy analizują różne czynniki, takie jak lokalizacja klienta, typ karty kredytowej, wartość transakcji i inne, aby określić ryzyko.

 • Monitorowanie podejrzanej aktywności klientów

Oprócz systemów antyfraudowych, warto monitorować aktywność klientów Twojego sklepu w poszukiwaniu zachowań podejrzanych. Może to obejmować podejrzane zamówienia, próby płatności z różnych lokalizacji w krótkim czasie czy inne aktywności, które mogą wskazywać na próby oszustwa. 

2. Backup i Plan Disaster Recovery w sklepie internetowym

Kopie zapasowe są absolutnie kluczowe dla każdej firmy i osoby prowadzącej działalność online. Awarie serwerów, pożary serwerowni czy ataki hakerów to tylko niektóre z nieprzewidywalnych zdarzeń, które mogą prowadzić do utraty cennych danych. Jak pokazuje incydent w serwerowni OVH, nawet najważniejsze i zaawansowane centra danych nie są odporne na takie wydarzenia.

Kopie zapasowe

W dobie cyfryzacji, gdzie dane są jednym z najcenniejszych zasobów firmy, regularne tworzenie kopii zapasowych jest kluczowe dla ciągłości działania i bezpieczeństwa biznesu. Warto wiedzieć, że sam fakt przechowywania danych w chmurze nie eliminuje potrzeby robienia kopii zapasowych. Dlatego ważne jest, aby regularnie wykonywać kopie zapasowe swoich danych, a także sprawdzać, czy można je odzyskać. W miarę jak firma rozwija się i zmienia, dokumentacja dotycząca procedur awaryjnych (Disaster Recovery) powinna być aktualizowana, aby w przypadku incydentu stanowiła skuteczne narzędzie do przywrócenia normalnego funkcjonowania usług.

Nie wszystkie dane są równie istotne, ale te najważniejsze, jak dokumenty księgowe, dane systemów SaaS, ustawienia systemu i aplikacji, powinny być regularnie zabezpieczane. Ważność danych determinuje częstotliwość tworzenia kopii zapasowych – dla sklepu internetowego, gdzie każdego dnia realizowane są transakcje, backup powinien być wykonywany znacznie częściej niż dla statycznej strony internetowej.

Istotne jest również odpowiednie zabezpieczenie kopii zapasowych, włącznie z ich szyfrowaniem. W przypadku kradzieży lub nieautoryzowanego dostępu do nich, zabezpieczenie danych może okazać się krytyczne. Warto także trzymać kopie zapasowe w różnych lokalizacjach, co zapewnia dodatkową warstwę ochrony przed utratą danych.

Świetnie odnosi się tutaj zasada 3-2-1 w tworzeniu kopii zapasowych, co oznacza posiadanie co najmniej trzech kopii danych, przechowywanych na dwóch różnych typach nośników, z czego przynajmniej jedna powinna znajdować się w innej lokalizacji. To minimalizuje ryzyko utraty danych w przypadku awarii jednego z nośników lub katastrofy naturalnej.

Plan Disaster Recovery

Kwestia kopii zapasowych to nie tylko kwestia bezpieczeństwa, ale także element polityki Disaster Recovery, która określa, jakie kroki podjąć w przypadku poważnych problemów technicznych. W sytuacji, gdy wystąpi poważny incydent, taki jak pożar, powódź, atak hakerski lub awaria systemu, polityka Disaster Recovery staje się niezbędna do przywrócenia normalnego funkcjonowania Twojego sklepu.

Jest to kluczowy element w dzisiejszym środowisku biznesowym, w którym dostępność i integralność danych oraz systemów informatycznych są kluczowe dla ciągłości działalności. DR to kompleksowy zestaw procedur, strategii i narzędzi, które pozwalają firmie na szybkie odtworzenie systemów i danych po poważnym incydencie.

Pierwszym krokiem w tworzeniu planu DRP jest identyfikacja najważniejszych systemów, aplikacji i danych firmy oraz określenie priorytetów ich przywracania. Następnie konieczne jest regularne tworzenie kopii zapasowych tych zasobów i przechowywanie ich w bezpiecznych lokalizacjach. Dzięki zabezpieczeniom fizycznym i szyfrowaniu kopii zapasowych można minimalizować ryzyko utraty danych.

Kolejną równie ważną rzeczą jest testowanie. Firmy powinny regularnie przeprowadzać symulacje awaryjne, aby upewnić się, że procedury działają zgodnie z założeniami i że personel jest przeszkolony w ich realizacji. Dzięki temu można ograniczyć czas przestoju i minimalizować straty.

Plan Disaster Recovery to nie tylko technologia, to również odpowiednie procedury i działania zarządcze. Warto inwestować w DRP, ponieważ pozwala on firmom na zachowanie ciągłości działalności nawet w obliczu poważnych incydentów, co jest kluczowe dla zachowania zaufania klientów, reputacji firmy i ograniczenia strat finansowych.

W skrócie, robienie regularnych i zabezpieczonych kopii zapasowych oraz posiadanie aktualnej polityki Disaster Recovery jest fundamentalnym elementem zarządzania ryzykiem i zabezpieczenia swoich danych przed nieprzewidywalnymi incydentami, które mogą mieć poważne konsekwencje dla Twojego sklepu.

3. E-mail

E-mail jest kluczowym narzędziem w sklepach internetowych, służącym do komunikacji z klientami, marketingu i transakcji. Jednakże, jego skuteczność może być ograniczona przez problemy takie jak filtry antyspamowe, które mogą nieprawidłowo klasyfikować ważne wiadomości jako niechcianą pocztę. Żeby zwiększyć dostarczalność e-maili, ważne jest, aby tworzyć treści, które zachęcają odbiorców do interakcji, jak kliknięcie linku lub przeniesienie wiadomości do innego folderu, co sygnalizuje serwerom pocztowym, że wiadomość jest pożądana.

Analiza treści wysyłanych wiadomości jest kluczowa. Wysokiej jakości treść jest lepiej postrzegana przez odbiorców i flitry antyspamowe. Najlepiej unikać załączników, zbyt wielu obrazków lub linków do zewnętrznych stron, które mogą obniżyć wiarygodność Twoich wiadomośći. Zamiast tego, warto skupić się na stworzeniu atrakcyjnego preheadera, który zwiększa szansę na otwarcie e-maila przez odbiorcę.

Segmentacja odbiorców jest kolejnym ważnym elementem, który pozwala na wysyłanie e-maili tylko do tych osób, które są zainteresowane i otwierają wiadomości. Wysyłanie e-maili do osób, które ich nie chcą, może prowadzić do oznaczania wiadomości jako spam i obniżenia reputacji nadawcy.

Zaleca się również monitorownaie listy subskrybentów i usuwanie nieaktywnych lub niechętnych odbiorców. Część z nich może zostać użyta przez firmy pocztowe do tworzenia spam trapów, czyli adresów-pułapek, po których dostawca może zakwalifikować Twoją wiadomość jako spam.

Dobre praktyki

Aby uniknąć problemów ze spamem, firmy powinny stosować się do dobrych praktyk e-mail marketingu, takich jak:

 • Uzyskiwanie wyraźnej zgody od odbiorców (double opt-in).
 • Regularne czyszczenie listy mailingowej z nieaktywnych subskrybentów.
 • Personalizacja treści e-maili, aby były one bardziej wyjątkowe dla odbiorcy.
 • Unikanie mylących tytułów wiadomości i nadmiernego stosowania słów, które są typowe dla spamu.
 • Zapewnienie łatwej i widocznej opcji wypisania się z listy mailingowej.

Pamiętaj też o rozróżnieniu e-maili transakcyjnych od marketingowych. Wiadomości transakcyjne, takie jak potwierdzenia zakupu czy przypomnienia o hasłach, są lepiej odbierane i mają wyższą stopę otwarć. Dlatego rozważ użycie oddzielnych systemów do wysylania różnych typów e-maili.

Podsumowując, e-mail w e-commerce jest narzędziem o wielu możliwościach, ale wymaga świadomego zarządzania, aby uniknąć problemów z dostarczalnością i utrzymania dobrej reputacji nadawcy.

4. Serwery

Kolejnym aspektem związanym z e-commerce jest wydajność serwera. Długie czasy ładowania strony mogą odstraszać klientów. Odpowiednio dobrany serwer, zoptymalizowany pod kątem obciążenia, może znacznie przyspieszyć ładowanie strony. Pamiętaj, że szybka strona to zadowoleni klienci.

Wybór odpowiedniego hostingu lub chmury jest kluczowym krokiem w zapewnieniu niezawodności sklepu internetowego. Dwa główne podejścia to hosting na własnym serwerze (on-premises) lub korzystanie z usług chmurowych. Każde z tych rozwiązań ma swoje zalety i wady. Hosting na własnym serwerze może dać pełną kontrolę nad infrastrukturą, ale wymaga inwestycji w sprzęt, administrację serwerem i stałą opiekę. Rozwiązania chmurowe, takie jak Amazon Web Services (AWS) czy Microsoft Azure, oferują elastyczność i skalowalność, ale mogą generować koszty, które należy dokładnie kontrolować.

Administracja serwerami

Nie można również zapominać o konieczności zapewnienia administracji serwera lub chmury przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Nieprzewidziane awarie lub problemy techniczne mogą pojawić się o każdej porze dnia i nocy, dlatego ważne jest, aby mieć zespół lub dostawcę usług, który jest dostępny i gotowy do szybkiej reakcji. Administracja serwera lub chmury obejmuje monitorowanie, zapewnienie bezpieczeństwa, tworzenie kopii zapasowych, aktualizacje oprogramowania oraz szybką reakcję na ewentualne awarie i nieoczekiwane zwiększenie ruchu. To właśnie dzięki niej można utrzymać sklep internetowy w ciągłej dostępności i minimalizować ewentualne straty finansowe związane z przerwami w działalności.

Wybierając dostawcę hostingu lub usługi chmurowej, warto kierować się nie tylko ceną, ale także jakością obsługi, dostępnością wsparcia technicznego i możliwością skalowalności. Ostateczny wybór powinien być dostosowany do specyfiki sklepu internetowego i jego potrzeb, a administracja 24/7 stanowi nieodłączny element dbałości o jego niezawodność i bezpieczeństwo.

5. Awarie w sklepie internetowym

Awarie i przerwy w działaniu systemów IT to nieuchronna część prowadzenia e-sklepu. Dzisiejszy świat technologii nie jest wolny od incydentów, które mogą wywołać niedostępność usług. Przykłady takich sytuacji, jak awarie komunikatorów czy niedziałające usługi chmurowe, są niestety dość powszechne.

Niedostępność systemów informatycznych jest czymś naturalnym, co nie powinno dziwić. Wielu dostawców usług oferuje zapewnienia o nieprzerwanej dostępności, ale trzeba zdawać sobie sprawę, że nawet w najlepszych systemach awarie mogą się zdarzyć. Często są one spowodowane planowanymi przerwami w celu aktualizacji oprogramowania lub infrastruktury, które są niezbędne do utrzymania systemu w dobrej kondycji. Jednak nie tylko planowane przerwy generują niedostępność. Incydenty wynikające z błędów w oprogramowaniu, wzrostu nieoczekiwanego ruchu na stronie lub uszkodzeń sprzętu mogą wystąpić w najmniej oczekiwanym momencie.

Badź przygotowany

Warto pamiętać, że rozwiązywanie incydentów jest stałym elementem pracy z systemami informatycznymi. Nawet przy starannym planowaniu, nie da się uniknąć wszelkich problemów. Dlatego ważne jest przygotowanie na takie sytuacje, zrozumienie przyczyn awarii, oraz udokumentowanie procedur, które zapobiegają ich powtórzeniu. Dla wielu firm kluczowe jest także oszacowanie strat związanych z incydentami i podejście do tego z praktycznej perspektywy. Skomplikowane i kosztowne rozwiązania mogą nie zawsze być najlepszym wyborem, dlatego należy analizować, jakie koszty przestoju są akceptowalne w kontekście obecnych środków i potrzeb sklepu internetowego.

Zarządzanie awariami to nie tylko szybka reakcja na incydenty, ale także identyfikacja problemów i ich rozwiązywanie, aby zapobiec przyszłym problemom. Dla dostawców usług IT, zarówno dużych, jak i małych, kluczowe jest przygotowanie klientów na ewentualne niedostępności i świadczenie odpowiedniego wsparcia oraz informacji. Dobre praktyki obejmują również przechowywanie kopii zapasowych w niezależnych lokalizacjach, co minimalizuje ryzyko utraty danych w przypadku awarii sprzętu lub serwerowni.

Podsumowując, awarie i niedostępności to część rzeczywistości w świecie IT. Kluczowe jest przygotowanie na takie sytuacje, zarówno poprzez szybką reakcję na incydenty, jak i poprzez eliminowanie źródeł problemów. Odpowiednie podejście i procedury pozwalają na minimalizowanie strat i utrzymanie sklepów internetowych w dobrej kondycji, nawet w obliczu awarii.

6. Analiza – czyli co mówi Twój własny sklep internetowy

Monitorowanie statystyk strony internetowej to nie tylko marketing, ale także sprawa wydajności serwera. Dane pomagają zrozumieć zachowania klientów, a analiza obciążenia serwera może pomóc w dostosowaniu zasobów do rzeczywistych potrzeb.

Monitorowanie obciążenia serwera jest kluczowe dla zapewnienia płynnego działania witryny oraz utrzymania wysokiej dostępności i wydajności sklepu internetowego. Regularnie zbieraj dane dotyczące obciążenia serwera, takie jak użycie CPU, ilość dostępnej pamięci RAM, obciążenie dysku i przepustowość sieci. Narzędzia monitorujące pozwalają na stałą kontrolę i wykrywanie ewentualnych problemów. Jeśli na przykład zauważysz, że serwer osiąga swoje maksymalne możliwości, to może to oznaczać konieczność rozbudowy infrastruktury lub przeniesienia się na wydajniejszy hosting. Warto rozważyć też migrację do chmury, która zachęca swoją możliwością skalowalności.

Każdy sklep internetowy ma swoje unikalne wymagania pod względem zasobów serwera. Niektóre sklepy internetowe potrzebują więcej mocy obliczeniowej i pamięci niż inne. Ważne jest dostosowanie serwera do rzeczywistych potrzeb, aby uniknąć nadmiernych kosztów i utraty wydajności. Dostawcy hostingowi często pozwalają na elastyczne skalowanie zasobów w miarę wzrostu działalności.

7. Planowanie

Planowanie inwestycji

Branża e-commerce musi pozostawać na bieżąco z najnowszymi technologiami i rozwiązaniami. Inwestycje w rozwój technologii pozwalają na dostarczanie lepszych usług i zachęcanie klientów do powrotu. Rozważ, ile pieniędzy jesteś gotów zainwestować w rozwój sklepu i zadbaj o przemyślaną strategię.

Inwestycje w nowe funkcje, reklamę oraz obsługę klienta mogą pomóc w osiągnięciu sukcesu, ale nie zapomnij o inwestycjach w infrastrukturę serwerową. Planuj inwestycje w technologie, które pomogą w rozwoju Twojego sklepu. To może obejmować rozwój aplikacji mobilnej, integrację z nowymi platformami płatniczymi lub rozszerzenie oferty produktowej.

Planując inwestycje w IT, trzeba również zwracać uwagę na skalowalność. W miarę wzrostu działalności, sklep może potrzebować większych zasobów serwera, a także nowych rozwiązań informatycznych. Wybieraj technologie i rozwiązania, które pozwalają na elastyczne dostosowywanie infrastruktury do potrzeb i wymagań w miarę wzrostu liczby klientów.

Edukacja pracowników

Każdy pracownik odgrywa istotną rolę w utrzymaniu bezpieczeństwa witryny. Dlatego ważne jest, aby zapewnić szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i IT. Edukacja pomaga pracownikom zrozumieć, jakie działania są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa, oraz jaka jest rola każdego z nich w tym procesie.

Szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i IT to inwestycja w ochronę Twojego e-sklepu. Pracownicy powinni być świadomi potencjalnych zagrożeń, takich jak ataki phishingowe, malware czy próby hakerskie i wiedzieć, jak reagować na sytuacje awaryjne. Każdy powinien rozumieć swoje zadania i obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i IT.

Podsumowanie

Prowadzenie sklepu internetowego to zadanie, które wymaga uwzględnienia wielu aspektów, zarówno technicznych, jak i biznesowych. Warto inwestować czas i środki w zapewnienie bezpieczeństwa, kopie zapasowe, obsługę klienta oraz marketing. Podkreślenie znaczenia kwestii bezpieczeństwa IT w zarządzaniu sklepem internetowym jest kluczowe. Zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń i monitorowanie to proces ciągły. Stała uwaga i edukacja pracowników pozwala unikać problemów i utraty zaufania klientów. Pamiętaj, że bezpieczny sklep internetowy to zadowoleni klienci.

Bezpieczeństwo i technologia muszą być priorytetem, by uniknąć problemów i utraty reputacji. Dbałość o te aspekty pomaga utrzymać sklep internetowy na ścieżce sukcesu. Pamiętając o powyższych kwestiach, zwiększasz szanse na sukces i rozwój swojego sklepu w dzisiejszym konkurencyjnym świecie e-commerce.

Kontakt

Masz pytania? Skontaktuj się z nami